De buitenbeelden komen

Omslag 'De buitenbeelden komen - Plan van aanpak voor kunst in de openbare buitenruimte', 2000; i.s.m. Lilian Roosenboom en de commissie Kunst in de openbare buitenruimte, Diemen; i.o.v. gemeente Diemen

Het masterplan is in de jaren 2000 tot 2008 uitgevoerd, uiteraard op onderdelen aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen. Reeds bij aanvang werd het 'als een plan in ontwikkeling' gepresenteerd.
Als leidraad werd uitgegaan van de in Diemen aanwezige stedelijke en sociale diversiteit. Gekozen werd de eigenheid van de verschillende gebieden te benadrukken en van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Het plan bevatte naast verklarende begripsomschrijvingen, een karakterschets en een inventarisatie, het overzicht van potentiële locaties. Een en ander vervolgens vervat in een meerjarenprogramma, het onderhoud en de financiële randvoorwaarden.
Speciale aandacht werd besteed aan de communicatie en de betrokkenheid van bewoners en gebruikers. De totale opzet was niet een strak kader neer te zetten, maar vooral een praktische aanpak.
www.kunstwebdiemen.nl'Lotus' Entree gemeentehuis Diemen 2002, Carel Lanters


'Dansen met de libelles' Vlinderweg 2005, Simona Vergani


'Vrouw met horizontale schouders' Prinses Marijkestraat 1990/2008, Eja Siepman van den Berg


‘Landmark' Weesperstraat 2003, Alex Vermeulen


‘Bergwachter' Prinses Marijkestraat 2003/2008, Ike van Cleeff