Projecten en opdrachten
Productieleiding Nieuwe Domeinen, kunst- en architectuurmanifestatie in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam 2004; i.s.m. curator Holger Nickisch, organisatie en coördinatie De2dames, pr Mart van Bree, vormgeving Wilma van Wijnen, publiekstaken Koos van den Berg; i.o.v. stadsdeel Amsterdam West (vh Amsterdam Westerpark)

In Nieuwe Domeinen stond de vernieuwde woonomgeving aan de kades van de Kostverlorenvaart en de Kattensloot centraal. Zowel inhoudelijk als fysiek. Drie nieuwbouwprojecten zijn hier vanaf 1990 gerealiseerd: 'De Porschestrip' van architect Peter Geusebroek, 'Kop Witteneiland' van architectenbureau Lafour & Wijk en 'Meander' van architect Rob Krier. Samen vormt dit een groots en ruim 'waterplein'. De manifestatie is opgezet voor, door en met bewoners onder curatorschap van Holger Nickisch.
De deelnemende kunstenaars zijn gevraagd hun artistieke visies te verbeelden op kenmerken van de locatie en/of de stadsvernieuwing in het algemeen. Hetgeen resulteerde in 'DAY-CARE 2.0' van Etoy, 'In Between' van Rob Sweere, 'Keuken' van Edwin Zwakman, 'Buren van de overkant' van Don Wijns, 'Proxivison' van Menno Grootveld, 'Daily Art Supply' van Ki-osk, 'Safe Living' van Marc Bijl, 'Gloria' van Milohnic en Paschke, 'Van wie is de openbare ruimte' van Orgacom, 'Zoom' van Duro Toomato, 'Tijdelijke Herinrichting' van Marieken Verheyen, 'New Domain' van Henk Fakkeldij, '3 performances' van Anno Dijkstra, 'Open Hekwerk' van Anne van Delft en 'Aquaphone' van Mark Bain.

Uitvoering: Frits Nolte, productieleiding i.s.m. Holger Nickisch, curator, Teatske de Jong en Anieta van der Kolk (de2dames), organisatie en coördinatie; foto's Thomas Lenden.'DAY-CARE 2.0' 2004, Etoy (Zwitserland)


'In between' 2004, Rob Sweere


'Buren van de overkant' 2004, Don Wijns


‘Gloria’ 2004, Milohnic en Paschke (Duitsland)