Publicatie: 10 Grote Dromen

10 Grote Dromen 1991, uitgave Hollandse Specerijen, Amsterdam; samenstelling, eindredactie en produktie i.s.m. Maud Verbruggen; grafisch ontwerp Don Wijns, Frissewind Visuele Communicatie, Amsterdam; geb./64 pag.'s/prijs € 11,50

In het naschrift van '10 Grote Dromen' schrijft Frits Nolte: 'Kunstenaars' denkbeelden zijn de reële verlangens naar verborgen thema's en motieven, naar nieuwe horizonnen. Met 'dromen' stond ons (even) een ordinaire droomcatalogus voor ogen, boordevol droomaanbiedingen, een collectie American Dreams; maar dromen laten zich niet enkelvoudig afbeelden zoals een glanzende automobiel of een paradijselijk eiland, immers 'dromen' zijn dragers van een geheim oftewel het onbekende, het onberedeneerbare en daarmee (soms) voorbodes, (soms) explicaties. (...) Boek en manifestatie stellen impliciet aan de orde: de interactie tussen kunstenaar en publiek, de taal van het geheim, of (hoopvol) de positie van de kunst. Het essay Waarom ik 'Amerika' afwijs van Menno ter Braak uit 1928 bevat een sprankelende openingspassage - hier als inleiding opgenomen. Zeer expliciet ervaart de schrijver/criticus: 'ik Europeaan, zie deze lichtgroene ogen', vervolgens 'de prinsen van den bloede die op verre vervoermiddelen dromen en zich over tekens buigen' en ook 'het rumoer van het verkeer (...) achter het rumoer schuilgaan, zonder het te kunnen temperen.'

Deelnemende kunstenaars: Janneke Tangelder, Maud Verbruggen, Hans Landsaat, Frans Horbach, Ton van Summeren, Ronald Wigman, Jack Jaeger, Frits Nolte, Piet Dirkx, Rolf Weijburg en Don Wijns.

Voor bestelling: lees verder...