Functies
Hier een overzicht over de laatste twintig jaar van functie en nevenfuncties.

FUNCTIES (een selectie)
 • 2011 -   : incidenteel adviseur Kunstwacht Delft (beheer en onderhoud kunst)
 • 2005 -   : adviseur Gemeente Alkmaar (opdrachten beeldende kunst)
 • 1997 - 10   : adviseur Stadsdeelwerken Amsterdam West (vh. Westerpark) (coördinatie beheer en onderhoud kunst in de openbare ruimte)
 • 2003 - 09   : adviseur Gemeente De Ronde Venen (opdrachten beeldende kunst)
 • 2005     : jurylid kunstprijs Mentrum, kunstuitleen Amsterdam
 • 2001     : incidenteel adviseur SVP-kunst Amsterdam Westerpark (kunstopdrachten)
 • 1999 - 08 : voorzitter/adviseur Gemeente Diemen (opdrachten kunst openbare ruimte)
 • 1998 - 04 : adviseur Gemeente Alkmaar (CABK centrale adviescommissie)
 • 1997 - 07 : adviseur Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid (ACK adviescommissie kunst)
 • 1992 - 96 : adviseur Provinciale aankoop hedendaagse tekeningen Utrecht (samenwerking met Centraal Museum Utrecht)
 • 1992 - 96 : adviseur Provincie Utrecht (provinciale adviescommissie beeldende kunst)
 • 1992 - 93 : jurylid Gemeente Amsterdam (aankopen/huur kunstuitleen)
 • 1992     : adviseur Provincie Noord-Holland (BPBK provinciale adviescommissie)
 • 1991 - 92 : lid Werkgroep Eindadvies Amsterdams Kunstenplan 1993-1996
 • 1991 - 92 : adviseur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
 • 1989 - 93 : adviseur Amsterdamse Kunstraad (commissie beeldende kunst, fotografie, vormgeving en toegepaste kunst)
 • 1987 - 91 : adviseur Bouw- en Woningdienst Amsterdam (opdrachten toegepaste kunst)
 • 1987 - 91 : adviseur Gemeente Amsterdam afdeling Kunstzaken (KOS opdrachten en aankopen Kunst Oude Stad)


NEVENFUNCTIES (een selectie)
 • 2011     : curator en organisatie GrafiekWest (manifestatie stadsdeel West) i.s.m. Lia van Ham /i.o.v. St. Kunsttraject
 • 2010     : discussie-inleiding Hoe verkoop je een creatief product KunstENhuis /i.o.v. Ondernemershuis/ Amsterdam
 • 2010     : inleiding expositie Jasper Windhorst tekeningen Galerie Beeldend Gesproken / Amsterdam
 • 2008     : inrichting tentoonstelling Aanwas IV Loods 6 Amsterdam (expositie nieuwe leden) i.s.m. Guillaume Knies en Marjan Lambers /i.o.v. BBK
 • 2006     : inrichting tentoonstelling Aanwas II Oosterkerk Amsterdam (expositie nieuwe leden) i.s.m. Henk Rijzinga en Marjan Lambers /i.o.v. BBK
 • 2002     : discussie-inleiding Lust of Last (over opdrachtsituaties in relatie tot -contracten) Themadag Nederlandse Kring van Beeldhouwers in Kasteel Groeneveld
 • 1998     : organisatie en inrichting tentoonstelling Zomer, tuinen, bloemen (15 kunstenaars) kunstenaarsinitiatief Casa Luna limited art Amsterdam
 • 1997     : organisatie en inrichting tentoonstelling Tuinen en Bloemen (22 kunstenaars) kunstenaarsinitiatief Casa Luna limited art Amsterdam
 • 1995     : gastcollege Openbare Kunst Hogeschool Holland Diemen (opleiding Cultuur en Beleid)
 • 1992     : (-1997) bestuurslid Stichting Nieuw en Meer, Amsterdam (beheer 80 ateliers)
 • 1992     : discussie-inleiding Kunst en Kitsch (over de kwaliteit van straatmeubilair en kunst in de openbare ruimte) Polanentheater Amsterdam
 • 1991     : onderzoek-bijdrage Kunstenstad in Delen (over Amsterdams kunstbeleid) i.s.m. Dos Elshout en Annemoon van Hemel /i.o.v. Boekmanstichting Amsterdam
 • 1991     : organisatie manifestatie Stad-beeld Stadhuis Amsterdam /i.o.v. BWA Amsterdam
 • 1990     : (-heden) secretaris St Behoud Gebouw Fagelschool, Amsterdam (beheer 12 ateliers)
 • 1990     : organisatie 10 Grote Dromen (manifestatie in boekvorm van 10 kunstenaars)
 • grafisch ontwerp Don Wijns, bNO/Frissewind Amsterdam
 • 1989     : organisatie en inrichting tentoonstelling Experimenteel Manifest
 • (installatie en doos met druksels) /i.s.m. Maud Verbruggen en Don Wijns
 • 1988     : organisatie Kunsttrajekt Amsterdam (35 open-ateliers)
 • 1987     : organisatie De-tentoonstelling-IN-ARTI (10 kunstenaars) /Arti et Amicitiae Amsterdam