Projecten en opdrachten




Advies en begeleiding vormgeving hekwerk Sportpark Olympiaplein en ontwerp gedenkteken Fanny Blankers-Koen 2002-2007; i.s.m. Jan Hein Daniëls (ACK adviescommissie kunst), i.o.v. stadsdeel Amsterdam Zuid (vh Amsterdam Oud-Zuid)

Vormgever Ruud-Jan Kokke ontwierp het 1 km lange hekwerk rondom het Sportpark Olympiaplein. Het oorspronkelijke sportpark was aangelegd voor de Olympische Spelen van 1928, en is één van de grootste open ruimten in het Plan van Berlage in Amsterdam Zuid. Het nieuwe pleinontwerp uit 2002 van VHP Landschapsarchitecten omvat multifunctionele sportvelden en een jongerenspeelplein. De omheining van het plein met beplanting zijn onderdeel van het totaalontwerp. Het heeft twee monumentale ingangspoorten aan de oost- en westzijden en een hoofdpoort aan de zuidkant.
Kokke geeft deze omheining een holle binnenzijde en een bolle buitenzijde. Zijn hek heeft geen palen, maar is opgebouwd uit vierkante kokers die van dik naar dun verlopen. De visuele palen zijn de Italiaanse populieren, die om de twintig meter staan en waar het hekwerk omheen meandert. Aan de zuidkant tegenover de Stadionweg heeft Kokke een gedenkteken voor Fanny Blankers-Koen vormgegeven door een tekst en lettertype te ontwerpen en te integreren in het filigrein op de bovenzijde, naast de hoofdpoort.

Met dit werk werd Kokke in 2008 winnaar van de Dutch Design Award in de categorie 'productdesign openbare ruimte'. In hetzelfde jaar won hij bovendien de publieksprijs van de Design to Business Award. De jury was vol lof over de uitwerking van dit project. Zij schreef onder meer: 'Opdrachtgever en ontwerper zijn op basis van de strenge randvoorwaarden met betrekking tot gebruik, visuele kwaliteit en bestaand erfgoed tot een zeer afgewogen balans gekomen.'

In stadsdeel Amsterdam Zuid (1997-2007) werkte Frits Nolte als adviseur samen met de adviseurs voor podiumkunsten. De meerwaarde van een disciplineoverstijgende aanpak resulteerde onder andere in 2002 in de manifestatie 'Geluid van Oud Zuid'. Met deelname van de geluidskunstenaars Sean Birgin, David Dramm, Alison Isadora, Cilia Erens en Huba de Graaff onder projectleiding van Jacqueline Oskamp.

Hekwerk Olympiaplein: Ruud-Jan Kokke; technische begeleiding Michiel Thunnissen, PMB Amsterdam; uitvoering Rood Staalbouw B.V.; foto's Gabriele Merolli