Projecten en opdrachtenPresentatie 'Niet zonder muziek', bureau Frissewind 2012

Publicatie 'Niet zonder muziek', Frissewind 2012


'Niet zonder muziek', een serie in drie edities van 49 digital print-linosnedes i.o.v. Frissewind Communicatie en Design, Amsterdam

In 2012 ontwierp Frits Nolte 'Niet zonder muziek'in samenwerking met Frissewind. 'Niet zonder muziek' bestaat uit 147 unieke drukken, gemaakt als relatiegeschenk bij het 25-jarig bestaan van Frissewind.
Basisgedachte voor het kunstwerk zijn de twee woorden SAMEN en OOK. Deze hebben zowel op het persoonlijke als op het werkinhoudelijke vlak hun eigen betekenis. Nolte vertaalde de basisgedachte naar: bewegen om elkaar heen, niet zonder de ander, samen ook. Er ontstond een intensieve uitwisseling met 'de vlek' als een het verbindend principe. De zeven ontwerpers van Frissewind maakten hierbij ieder zeven papierontwerpen in relatie tot het gekozen beeld van de kunstenaar.
Er is een totaal ontstaan waar het dragende beeld en de papierontwerpen een wisselende relatie met elkaar aangaan. Het project is uitgevoerd in drie edities van 49 drukken, waarbij het dragende beeld in drie kleurvariaties is uitgevoerd. Met een totale oplage van 147. Elke print blijft uniek en past binnen een samenhangend geheel.
De presentatie op 25 maart 2012 ging vergezeld met de publicatie 'Niet zonder muziek, gesamtkunstwerk'.

Organisatie, fotografie, uitgave en verkoop: Frissewind Visuele Communicatie.
Publicatie 'Niet zonder muziek',
Frissewind 2012


'Niet zonder muziek' (Door-gaan - Met het zweet op ons gezicht) 2012, een serie in drie edities van 49 drukken i.s.m. Frissewind - 2e ed. 47/49, digital print-linosnede, 23 x 23 cm


'Niet zonder muziek' (Dial-oog - Twee-spraak) 2012, een serie in drie edities van 49 drukken i.s.m. Frissewind - 2e ed. 37/49, digital print-linosnede, 23 x 23 cm


'Niet zonder muziek' ('t Woord - Ook) 2012, een serie in drie edities van 49 drukken i.s.m. Frissewind - 1e ed. 20/49, digital print-linosnede, 23 x 23 cm


'Niet zonder muziek' (Da-da-dansen - Alles in de wind) 2012, een serie in drie edities van 49 drukken i.s.m. Frissewind - 1e ed. 31/49, digital print-linosnede, 23 x 23 cm


'Niet zonder muziek' (Samen - Dansen) 2012, een serie in drie edities van 49 drukken i.s.m. Frissewind - 3e ed. 04/49, digital print-linosnede, 23 x 23 cm


'Niet zonder muziek' (Ook ook - Evenzo) 2012, een serie in drie edities van 49 drukken i.s.m. Frissewind - 3e ed. 23/49, digital print-linosnede, 23 x 23 cm


'Niet zonder muziek' (Imagine - I wonder if you can) 2012, een serie in drie edities van 49 drukken i.s.m. Frissewind - 2e ed. 12/49, digital print-linosnede, 23 x 23 cm