'Als de wereld een raadsel was dan waren vrouwen de kracht die dat pulserende raadsel op gang hielden, zij, en alleen zij hadden toegang tot het raadsel. Als er al iets te begrijpen viel op deze wereld moest dat via vrouwen gebeuren. (...) Vrouwen, alle vrouwen, waren een middel om dichterbij te komen, in de buurt,
in de straling van het geheim waarvan ze de beheersters waren en mannen niet. Door mannen, maar dit zou hij pas veel later zo kunnen zeggen, leer je
hoe de wereld is - door vrouwen wát hij is.
'

Uit 'Rituelen' Cees Nooteboom

'If the world was a mystery then women would be the power that kept that pulsating mystery going. They, and only they had access to the mystery. If anything could be understood at all in this world, then it would be mediated by women. (...) Women, all women, were a means to come nearer, in proximity,
within the radiation of that secret of which they were the guardians, and not men. From men - this he could say only much later - one can learn
how the world is - from women what she is...
'

From 'Rituals' by Cees Nooteboom