Projecten en opdrachten'Palen-staketsel' Jan van Galenstraat 1987/2002, Ger Dekker


Advies en coördinatie van beheer en onderhoud van kunst in de openbare ruimte, 1997-2011; i.s.m. de sector Stadsdeelwerken Westerpark; i.o.v. SVP-Kunst en Stadsdeelwerken Amsterdam West (vh. Westerpark)

Voor Stadsdeelwerken Westerpark schreef Nolte in 1998 'Opwaardering Beeldende Kunst', een programma voor onderhoud en herstel van kunstwerken in de openbare ruimte. Onderhoud van kunstobjecten impliceert ook onderhoud van de directe omgeving. Goede samenwerking met de sector beheer openbare ruimte is daarbij van groot belang.
In de erop volgende jaren is het programma met veel waardering uitgevoerd. Onder meer werd de 'Woezel' van Marijke van Lis uit 1978 hersteld, een speel- en waterobject ontworpen bij de eerste stadsvernieuwing in de Spaarndammerbuurt. Hier moest een speelveilige kunststofvloer aangelegd, die is uitgevoerd in een aangepaste kleurencombinatie. Het beeld werd verder in de oorspronkelijke kleuren herschilderd, wat in voorgaande jaren veronachtzaamd was.
Het 'Palen-staketsel' van Ger Dekker uit 1987 in de Jan van Galenstraat werd in 2002 zo'n 200 meter verplaatst naar de brug over het Westermarktkanaal. Tegenover een nieuw schoolgebouw van architect Sjoerd Soeters. Waar het kunstobject bovendien op een hardstenen sokkel is geplaatst met een centrale aanlichting.

In 2003 adviseerde Frits Nolte over verplaatsing van het monumentale beeld 'De Ring' van de in 1974 overleden kunstenaar Ad Dekkers. Het 165 ton zware beeld uit 1976 - met een diameter van 12 meter - werd als één geheel getransporteerd van het vroegere belastingkantoor aan de Mauritskade naar de huidige locatie. Hier is de betonsculptuur op een kleine terpachtige verhoging geplaatst en van zijwaartse aanlichting voorzien.
(Uitvoering i.s.m. Aad Batenburg, stadsdeel Amsterdam Oost, vh Amsterdam Oost-Watergraafsmeer - en Jerôme Symons, AFK.)

In 2008 adviseerde Nolte over de website openbarekunst.westerpark.nl, en verzorgde en redigeerde de inhoud. De site heeft een publieksvriendelijke opzet, bevat naast kunstobjecten in de openbare ruimte ook niet-kunstobjecten zoals gevelstenen. Maar bijvoorbeeld ook een gerestaureerde historische muurreclame. Verder bevat de site drie kunstwandelroutes door het stadsdeel. Waarbij tevens de meest bijzondere architectuur en stedenbouw vermeld, ten slotte voert één van de wandelingen door de Spaarndammerbuurt met de hoogtepunten uit de architectuur van de Amsterdamse School.

Uitvoering: Frits Nolte, samenstelling en redactie i.s.m. Ariënne Boelens, grafisch ontwerp en Petra Dreiskamper, beheersysteem Kunst in de openbare ruimte.'Woezel' Zaanhof 1978/1998, Marijke van Lis


'De Ring' Spaarndammerdijk 1976/2004, Ad Dekkers


'Zonder titel' Kostverlorenvaart 1992/1996, Auke de Vries


'Zonder titel' Westerpark 1998/2002, Herbert Nouwens


'Vaarwel' Westzaanstraat 2004, Godelieve Smulders